Leden van de vereniging, huurders en andere gebruikers zijn verplicht om op een respectvolle manier (zoals een goed huisvader betaamd) het park te gebruiken.

De maximumsnelheid is 15 km in het gehele park.

Het plaatsen van tenten en caravans is verboden in het park. Het is verboden om de nacht in auto’s door te brengen.

Lawaai is uitdrukkelijk verboden. Het gebruik van akoestische apparatuur is slechts toegestaan binnen de huizen of bij activiteiten georganiseerd als onderdeel van het park. Bovendien is het verboden om deze apparatuur te gebruiken als deze geluidsoverlast in de buurt veroorzaakt.

De aanwezigheid van huisdieren is toegestaan op voorwaarde dat ze geen overlast veroorzaken en bij de boeking zijn opgegeven. Buiten moeten honden aan de lijn worden gehouden. Gelieve de honden buiten het park uit te laten.

Het is verboden door de tuinen van andere huizen te lopen, dit om de privacy van iedere gast te waarborgen.

Het verboden om voertuigen op de wegen, paden, straten, grasvelden en terrassen van het park te parkeren. Er zijn 2 auto's toegestaan op het terrein van de gehuurde woning. Alle extra auto's moeten worden geparkeerd op de algemene parkeerplaats.

Het is verboden bomen te snoeien of te kappen of bloembedden of aanplant van het park te vertrappen of te beschadigen. Als het nodig is om een boom te kappen, moet het worden gedaan in overleg met het bestuur.

Afval moet in plastic zakken worden verzameld en in de daarvoor bestemde containers worden gestort. Het glas moet in de glascontainer worden gedeponeerd. Papier, karton en kunststof verpakkingsmateriaal moeten worden verzameld in gele zakken en in de daarvoor bestemde containers worden gestort.

Netheid moet worden nageleefd, zowel binnen als buiten de huizen.

Het maken of onderhouden van open vuur in of aan de rand van het bos is verboden.

Opslag van brandbare stoffen die een gevaar voor brand vormen zijn verboden in of nabij de huizen, uitgezonderd een kleine hoeveelheid voor huishoudelijke doeleinden.

In tijden van ernstige droogte kan het gebruik van de barbecue te verboden worden.

De infrastructuur kan alleen worden gebruikt in overeenstemming met de regels.

Jacht en foerageren zijn op het gehele park niet toegestaan.

Het is aan bewoners en huurders van het park toegestaan om op eigen risico gebruik te maken van het zwembad. Het gebruik van het zwembad is tussen 22.00 uur en 7.00 uur verboden.

De uitoefening van een beroep, een bedrijf of de uitvoering van openbare werken in of vanuit een van de huizen van het park is verboden, met uitzondering van activiteiten in verband met de uitbreiding en het beheer van het park. Fondsenwerving is niet toegestaan in het park zonder speciale toestemming van het bestuur.

Bouwactiviteiten die overlast kunnen veroorzaken zijn in de periode van l juni tot 15 September niet toegestaan, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur. De term ‘overlast’ betekent elke vorm van overlast voor de buurman die het hoort of ziet of overlast die kan worden veroorzaakt door het vervoer van materialen.

Het gebruik van motorvoertuigen, met inbegrip van motorfietsen en bromfietsen is beperkt tot de noodzakelijke aankomst en vertrek van de woning waarin men verblijft.

Met betrekking tot alle punten die niet onder de regels vallen, besluit het bestuur.

 

Zomervakantie?

 

Boek nu uw vakantie!
De bungalow is te huur vanaf €395.- per week voor 2 tot 8 personen! Bij vooruitbetaling  krijgt u op de huurprijs een vroegboek korting tot maximaal 20% (Zie de huurvoorwaarden)!

Charente!

Kom hier genieten
van de zon,
in deze streek
van zonnebloemen,

zonnebloem1

Cognac en Pineau!

drank3

Copyright Domus Arietum ©. All Rights Reserved.