De prijzen, zoals vermeld op de website van verhuurder zijn per week, inclusief alle belastingen, gebruik van internet, telefoon naar alle vaste nummers in Nederland, België en Frankrijk, evenals het gebruik van kinderstoel, stoelverhoger, aankleedkussen, campingbedje met extra matrasje etc. De minimale huurperiode is 7 dagen en de aankomsttijd is op zaterdag na 16.00 uur en de vertrektijd is eveneens op zaterdag en wel voor 10.00 uur.

• Het is mogelijk om ter oriëntatie voor de reservering kostenloos voor de duur van maximaal twee weken een optie op een bepaalde huurperiode te nemen. Deze optieperiode moet tenminste 14 dagen voor de aanvang van de gewenste huurperiode liggen.

• Reservering vindt rechtsteeks plaats bij de verhuurder door het sturen van een brief of e-mail naar verhuurder en is definitief na de aanbetaling van 10% van de totale huursom en na ondertekening van het huurcontract.

• Een reservering kan zonder extra kosten worden gewijzigd voor zover in de nieuwe gewenste periode nog geen andere reserveringen zijn. Een eventueel verschil in huurprijs zal worden verrekend.

• De aanbetaling van 10% van het totale huurbedrag dient binnen 8  dagen na reservering voldaan te worden. Het totale huurbedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het verblijf te zijn betaald. 

• Voor iedere maand dat de huurder de totale huursom eerder betaalt, dan een maand voor de aanvang van het verblijf, wordt een korting op de huursom verleend van 2% per maand met een maximum van 20%. 

• Bij annulering vindt geen restitutie plaats van de reeds betaalde huursom, tenzij de bungalow in de betreffende periode alsnog is verhuurd. Het bedrag van de restitutie is gelijk aan de alsnog voor de bungalow ontvangen huur van derden in de betreffende periode, onder aftrek van de gemaakte kosten. 

• De huurder moet minimum 18 jaar oud zijn en gebruikt de bungalow uitsluitend voor vakantiedoeleinden, voor maximaal het aantal personen als bij de reservering is aangegeven, voor maximaal 8 personen.

• De huurder kan enkele dagen voor vertrek bij de verhuurder de code voor een sleutelkast (waarin zich een sleutelset bevindt) en een informatiemap ophalen tegen betaling van een borgsom van €250.-. Indien de borgsom en het volledige huurbedrag zijn betaald, kan de code en informatiemap ook thuisgestuurd worden.

• Bij aankomst kan de huurder met de ontvangen code de sleutelkast aan de muur van de bungalow openen en de sleutels voor de bungalow in gebruik nemen. 

• De huurder wordt verzocht om op de dag van aankomst telefonisch of per e-mail, met de verhuurder contact op te nemen om aan te geven of de bungalow is aangetroffen in de gewenste staat. 

• In de bungalow is voor elke persoon uit het gezelschap een bed met de afmeting 90 x 200 cm c.q. een tweepersoonsbed met de afmeting van 140 x 200 cm.  Om elk matras en kussen zit een extra beschermhoes, die moet blijven zitten. De bedden mogen niet zonder beddengoed gebruikt worden, dus als geen bedlinnenpakket is bijgeboekt, moet dit van huis worden meegebracht.

• Bij de huurprijs zijn geen schoonmaakkosten inbegrepen. Hiervoor wordt een bedrag van € 95.- in rekening gebracht.

• Als de huurder de bungalow later betrekt dan de aankomstdatum, of vroeger verlaat dan de voorziene vertrekdatum, wordt geen (gedeeltelijke) restitutie van de  huursom gegeven.

• In geval van overmacht (brand, etc.), tracht verhuurder een vervangende woning beschikbaar te stellen of verhuurder betaalt de reeds betaalde huursom terug.

• Indien huurder klachten heeft, meldt hij deze telefonisch aan verhuurder, die in alle redelijkheid zal trachten een oplossing te vinden.

• De huurder is verplicht alle schade die door hem / haar of de medebewoners te zijn veroorzaakt te vergoeden aan verhuurder. De huurder  dient daarom over een WA-verzekering voor Particulieren te beschikken. De huurder dient eventuele schade direct te melden aan de verhuurder.

• Bij het definitief verlaten van de bungalow stopt de huurder de sleutelset weer in de sleutelkast, waarna de cijfers verdraaid worden, zodat de code niet meer zichtbaar is. 

• Na inspectie van de bungalow wordt de borgsom terugbetaald aan de huurder onder aftrek van eventuele schade en de kosten van het gebruik van de telefoon naar niet gratis telefoonnummers.

• Het gebruik van de bungalow is op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor:

o Schade die door toedoen van gebruikers van de bungalow tijdens het verblijf ontstaat, bijvoorbeeld door oneigenlijk gebruik of door onvoldoende toezicht op kinderen. 
o Schade te wijten aan derden door het gebruik van bijvoorbeeld transportmiddelen, bezoek aan restaurants, deelname aan sportieve evenementen, etc. 
o Diefstal of schade veroorzaakt door andere personen.
o Het gebruik van zwembad, speeltoestellen of alle sportieve installaties  van welk type ook zoals tennisterreinen, voetbalterreinen, etc. 
o Verhuurder is niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of wegwerkzaamheden, ook niet voor de eventuele geluidsoverlast tengevolge van deze werken. 
o Schade als gevolg van het uitvallen van de elektriciteit, de water- of gasvoorziening.

• De huurder aanvaardt de regels van het park Etang Vallier. Deze worden overhandigd samen met de sleutels en huurder verbindt zich ertoe om geen activiteiten uit te voeren die andere aanwezige personen in het park op welke manier dan ook kunnen storen, in verlegenheid brengen, hinderen of schaden. In geval van moedwillig en bewezen misbruik van de huurder is verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst te beëindigen, zonder recht op restitutie van een deel van de huursom.

Copyright Domus Arietum © 2013. All Rights Reserved.